3D Ontwerpen

Meer informatie oer 3D Ontwerp producten en diensten

Procedure

Het vertalen van uw wens naar een 3D ontwerp gaat als volgt, maar ook wel eens anders ..

Idee / Schets

U heeft een idee maar bent zelf niet in staat dit om te zetten naar een 3D model. Wij weten waar op gelet moet worden en houden tijdens het ontwerpen rekening met de ontwerpregels die gelden voor de printtechniek die het best bij uw wensen past.

Intake

Uw wensen worden geïnventariseerd en mogelijkheden worden onderzocht. Daarna maken wij een inschatting van de benodigde tijd (en dus kosten) om uw model te ontwerpen. Op basis daarvan ontvangt u een vrijblijvende prijsopgave. U bepaalt daarna of we samen aan de slag gaan om uw ideeën om te zetten naar een 3D model.

Concept in 3D

Wij vertalen uw ideeën en wensen in een 3D model. Wij hebben kennis van diverse tekenpakketten en -technieken en kunnen dus zowel technische als organische modellen voor u ontwerpen waarbij rekening gehouden wordt met de 'printbaarheid'.

Aanpassingen

Het concept model wordt in samenwerking / overleg met u verfijnt zodat het voldoet aan uw wens.

Ontwerp

U idee is omgezet in een 3D ontwerp waarbij rekening is gehouden met de printbaarheid.

Vervolg

U bepaalt zelf of u eventueel zelf het model wilt printen of dat 3DPSA dat voor u verzorgt, bijvoorbeeld om een eerste prototype te kunnen beoordelen. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden die we door zullen nemen met u. Hoogstwaarschijnlijk is dit in de Intake al aan de orde geweest.

Kosten

De kosten voor het maken van een ontwerp zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van het object. Wat echter voor u erg complex lijkt, wordt wellicht door ons anders ingeschat. Overigens komt het tegenovergestelde ook wel eens voor maar gelukkig veel minder 😉 De kosten zullen worden gebaseerd op de benodigde tijd / uren.